אלמוגים החזקות בע"מ - חזון החברה
  • התמקדות בנישה העסקית בה נצברו הניסיון, הידע ויכולות הניהול והביצוע של החברה.
 
 
  • צמיחה רציפה ומבוקרת בתחומי הייזום ובניה פרוייקטים למגורים והקמה ותפעול של מתחמי מגורים לצעירים.
 
 
  • איתור קרקעות להקמת פרוייקטים למגורים ,בעלות פונטנציאל לרווחיות גבוהה.
 
  • מיצוי פוטנציאל הרווחיות של החברה הנובע מיתרונות לגודל בתנאי פעילות מתרחב, ומניצול אסטרטגיות בתחומי הניהול, התפעול השיווק והידע, שנצברו בתחומי פעילות החברה.
 
  • יתרונות לגודל לגבי מגזר מתחמי מגורים לצעירים מאפשרים לחברה ניהול מספר רב של יח"ד המאפשר חיסכון בעלויות.


השאירו פרטיכם ונשוב אליכם בהקדם: