אלמוגים החזקות בע"מ - נמכרה הדירה היקרה ביותר בקריות - ידיעות המפרץ
« חדשות וקישורים

נמכרה הדירה היקרה ביותר בקריות - ידיעות המפרץ