טוען...

5330*

אלמוגים, חברת ייזום הבניה למגורים והביצוע (עצמי) מהוותיקות בישראל, בשליטת מריו זוזל ועמי בר-משיח, ובניהולה של מיכל גור מעדכנת על פידיון מוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו', בתאריך 31/08/2023, בהיקף של כ- 45.9 מיליון שקל.

משחררת תזרים עודפים , נטו של כ- 60 מיליון שקל מהפרויקטים המשועבדים לאג"ח, סדרה ו'

אלמוגים, חברת ייזום הבניה למגורים והביצוע (עצמי) מהוותיקות בישראל, בשליטת מריו זוזל ועמי בר-משיח, ובניהולה של מיכל גור מעדכנת על פידיון מוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו', בתאריך 31/08/2023, בהיקף של כ- 45.9 מיליון שקל.

בנוב' 2020, גייסה החברה אג"ח, סדרה ו' בהיקף של כ- 73.4 מיליון שקל ולאחר שנה הורחבה הסדרה בהקצאה פרטית למשקיע מוסדי, בהיקף של כ- 16.6 מיליון שקל נוספים. אג"ח סדרה ו' מגובה בשעבוד עודפים בגין פרויקט אור ים ובגין פרויקט אלמוגי Hills חיפה.

בשל התקדמות מהירה יותר מהצפוי, הן בלוחות הזמנים ובביצוע של הפרויקטים והן מהיקף המכירות, בפרויקטים, לעיל, המשועבדים לאג"ח, סדרה ו', החליטה החברה להקדים ולבצע, מוקדם מהצפוי, פירעון מוקדם ומלא של אג"ח, סדרה ו'.

בעת הפידיון המוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו', ישוחררו לחברה עודפים מהפרויקטים כאמור, בהיקף של מעל לכ- 105 מיליון שקל (יתרת עודפים בפרויקט אור ים בהיקף של כ- 77 מיליון שקל ויתרת עודפים בגין פרויקט אלמוגי Hills חיפה בהיקף של כ- 29 מיליון שקל), בכך תזרים העודפים, נטו בניכוי הפידיון המוקדם המלא של אג"ח, סדרה ו' יסתכם בכ- 60 מיליון שקל.

אודות אלמוגים:
החברה פועלת בכל שרשרת הערך – איתור ויזום פרויקטים, תכנון, שיווק ובנייה, הינה אחת מחברות ייזום הבניה למגורים והביצוע (עצמי) מהוותיקות בישראל. נוסדה בשנת 1986 ע"י עמי בר משיח ומריו זוזל, מהנדסים בוגרי הטכניון ובעלי ניסיון של כ-40 שנה בשוק הנדל"ן.
מאז הקמתה, החברה יזמה והקימה אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של נכסים מניבים בישראל. כיום מעורבת החברה בפרויקטים בהיקף כולל של כ- 7,500 יח"ד בשלבי ביצוע ותכנון שונים. החברה מעריכה את ההיקף הכספי הצפוי של הפרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה תכנון ופיתוח שונים בכ- 8.5 מיליארד שקל ורווח שטרם הוכר מהם מוערך על ידה בכ- 1.5 מיליארד שקל .

לפרטים נוספים: ליאור גוטליב, קשרי משקיעים; 050-9200194; lior@gotlive-ir.co.il


1 תזרים נטו בניכוי פירעון מוקדם מלא של אג"ח, סדרה ו'.למכתב לכבוד הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ >>

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור