טוען...

5330*

אור עקיבא - השכונה שנולדה בשביל הילדים

אלמוגים אור ים הוא פרויקט המהווה בשורה חדשה והזדמנות של פעם בחיים למשפחות השואפות לאיכות חיים גבוהה.
זהו פרויקט יוקרתי, בן 208 יח"ד מתוכן 90 דירות למכירה במסגרת תוכנית "מחיר מופחת",
שיוקמו במתחם שבו 5 בניינים בני 9 עד 12 קומות לצד שטחי ענק ירוקים.
הוא נולד על עתודת קרקע באחד האזורים המבטיחים של ישראל – בין קיסריה לאור עקיבא.

get_know_project_circle

תהליך הרכישה במחיר מופחת

הצגת הפרויקט
בחירת הדירה
רכישת הדירה
חתימה על החוזה

לוח הדירות

בחרו בניין לצפיה בדירות המוצעות במסגרת מחיר מופחת

בניין B-1
בניין B-2
בניין B-3
בניין F-4
בניין F-5

אלמוגים אור ים | שלב ב' | בניין B-1

בניין |
סוג דירה |
דירות פנויות בלבד

קומה 0

01 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y דירת גן
שוק
חופשי

קומה 01

02 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,831 ₪
נמכר
03 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
04 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
05 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,261,018 ₪
נמכר

קומה 02

06 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
07 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
08 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
09 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,283,569 ₪
נמכר

קומה 03

10 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
11 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
12 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
13 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,279,625 ₪
נמכר

קומה 04

14 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
15 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
16 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
17 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 05

18 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
19 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
20 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
21 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 06

22 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
23 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
24 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
25 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 07

26 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
27 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
28 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
29 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 08

30 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
31 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A-Y
שוק
חופשי
32 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A-Y
שוק
חופשי

קומה 09

33 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
34 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 0

01 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y דירת גן
שוק
חופשי

קומה 01

02 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,831 ₪
נמכר
03 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
04 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
05 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,261,018 ₪
נמכר

קומה 02

06 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
07 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
08 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
09 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 03

10 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
11 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
12 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
13 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 04

14 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,831 ₪
נמכר
15 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
16 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
17 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 05

18 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
19 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
20 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
21 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 06

22 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
23 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
24 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
25 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 07

26 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
27 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
28 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 982,463 ₪
נמכר
29 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר
חדרים
נמכר
חדרים
נמכר
חדרים

קומה 08

30 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
31 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A-Y
שוק
חופשי
32 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A-Y
שוק
חופשי

קומה 09

33 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
34 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 0

01 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y דירת גן
שוק
חופשי

קומה 01

02 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,831 ₪
נמכר
03 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
04 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
05 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 02

06 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
07 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
08 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
09 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 03

10 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
11 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
שוק
חופשי
12 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
13 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,673 ₪
נמכר

קומה 04

14 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
15 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
16 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
17 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 05

18 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
19 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
20 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 986,250 ₪
נמכר
21 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 06

22 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5
 • מחיר 1,500,629 ₪
נמכר
23 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
24 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 982,463 ₪
נמכר
25 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4
 • מחיר 1,278,640 ₪
נמכר

קומה 07

26 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
27 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AY
שוק
חופשי
28 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 982,463 ₪
נמכר
29 4חדרים
 • סוג 4 חדרים
 • דגם T-4-Y
שוק
חופשי

קומה 08

30 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5-Y
שוק
חופשי
31 3חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-3A-Y
שוק
חופשי
32 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A-Y
שוק
חופשי

קומה 09

33 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
34 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 01

01 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,050,418 ₪
נמכר
02 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,934 ₪
נמכר
03 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 1,088,326 ₪
נמכר
04 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,046,269 ₪
נמכר
05 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 971,051 ₪
06 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 1,084,775 ₪
נמכר

קומה 02

07 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,049,651 ₪
נמכר
08 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 971,244 ₪
נמכר
09 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 1,111,013 ₪
נמכר
10 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,053,259 ₪
נמכר
11 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,704 ₪
נמכר
12 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 03

13 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
14 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,795 ₪
נמכר
15 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי
16 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
17 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,750 ₪
נמכר
18 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 04

19 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
20 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 970,826 ₪
נמכר
21 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי
22 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
23 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 979,928 ₪
נמכר
24 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 05

25 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A
 • מחיר 1,617,548 ₪
נמכר
26 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
27 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
28 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

06 קומה

29 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
30 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
31 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A-Y
שוק
חופשי
32 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 07

33 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
34 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
35 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
36 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 08

37 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
38 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
39 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
40 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 09

41 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
42 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
43 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A-Y
שוק
חופשי
44 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 10

45 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
46 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
47 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
48 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 11

49 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B*-Y
שוק
חופשי
50 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
51 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 12

52 6חדרים
 • סוג 6 חדרים
 • דגם T-6-Y
שוק
חופשי
53 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 01

01 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,040,631 ₪
נמכר
02 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 963,790 ₪
נמכר
03 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 1,080,777 ₪
נמכר
04 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,046,900 ₪
נמכר
05 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 970,690 ₪
06 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
 • מחיר 1,086,927 ₪
נמכר

קומה 02

07 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,047,035 ₪
נמכר
08 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,750 ₪
נמכר
09 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3B
שוק
חופשי
10 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3A
 • מחיר 1,051,455 ₪
נמכר
11 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 975,789 ₪
נמכר
12 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 03

13 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
14 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 976,599 ₪
נמכר
15 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי
16 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
17 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 972,819 ₪
נמכר
18 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 04

19 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
20 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 974,299 ₪
נמכר
21 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי
22 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5A-Y
שוק
חופשי
23 3חדרים
 • סוג 3 חדרים
 • דגם T-3AB
 • מחיר 982,642 ₪
נמכר
24 3.5חדרים
 • סוג 3.5 חדרים
 • דגם T3.5B-Y
שוק
חופשי

קומה 05

25 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5A
 • מחיר 1,614,684 ₪
נמכר
26 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
27 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
28 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 06

29 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
30 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
31 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
32 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 07

33 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
34 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
35 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
36 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 08

37 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
38 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
39 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
40 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 09

41 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
42 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
43 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
44 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 10

45 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
46 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
47 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
48 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי

קומה 11

49 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5B-Y
שוק
חופשי
50 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T5A-Y
שוק
חופשי
51 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

קומה 12

52 6חדרים
 • סוג 6 חדרים
 • דגם T-6-Y
שוק
חופשי
53 5חדרים
 • סוג 5 חדרים
 • דגם T-5C-Y
שוק
חופשי

מידע נוסף

edit_documentkk

טפסים ומסמכים להורדה

select_arrow
contact_support

שאלות ותשובות

select_arrow

טיפוסי הדירות

צרו קשר

לכל שאלה, מלאו פרטיכם ונשוב אליכם בהקדם:

  שם מלא

  טלפון

  דוא”ל

  thankyou_img

  תודה!

  פרטיך התקבלו, נשוב אליך בהקדם.

  אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

  אישור